metabond-gt-plus-do-prevodovek-a-diferencialu-250ml-default

Metabond GT Plus je zušlechťovač kovových povrchů, který snižuje tření a zlepšuje mazání. Je určený do převodovek, diferenciálů a hnacích zařízení používaných v průmyslu. Je vhodný do nových i opotřebovaných zařízení.
 
Neobsahuje chlór, síru, fosfor, PTFE (Teflon) ani keramické nanočástice. Takto vzniklý mimořádně tvrdý a hladký povrch odolává poškozování způsobeném třením. Snižuje tření minimálně o 60% a následně snižuje opotřebování a hlučnost.
 
Díky vysokému obsahu látek zabraňujících oxidaci oleje prodlužuje životnost oleje.  Metabond GT Plus dokáže dočasně ochránit ošetřené součásti i při výrazném úniku oleje nebo nedostatečném mazání. U nových strojů může až ztrojnásobit jejich životnost. Používejte pouze s olejem předepsaným výrobcem.
  
 
 VYUŽITÍ ADITIVA DO PŘEVODOVEK METABOND GT PLUS
  
  • Převodovky.
  • Diferenciály.
  • Hnací mechanismy v průmyslu.
 
 
POUŽITÍ ADITIVA
  
  • Přidejte v poměru 4-6% k novému oleji. Používejte při každé výměně oleje. 
  
UPOZORNĚNÍ
 
Nesmí se používat ve spalovacích motorech, v automatických převodovkách a samosvorných diferenciálech..
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE
 
 Charakteristická vlastnost, způsob zkoumání  Měrná jednotka Typická hodnota
 Kód barvy ASTM-D 1500-07 barevná škála ASTM 7,0
Kinematická viskozita při 40 °C, STN EN ISO 3104:1996  mm2/s 70
Kinematická viskozita při 100 °C, STN EN ISO 3104:1996 mm2/s 11,41
Číslo kyselosti (TAN) ASTM D 664-07 mg KOH/g 7,11
Korozivní účinek na destičky z mědi (100 °C, 1 hod.) EN ISO 2160:2000 stupeň koroze 1a
Bod vzplanutí (Cleveland) STN EN ISO 2592:2002 °C 156

Metabond GT Plus do převodovek a diferenciálů - 250ml

Cena bez DPH: 1.100 Kč

Cena s DPH: 1.331 Kč