c1858-2-mf-c1858

POPIS

 
 
 
Délka (v mm): 176 mm
Šířka v mm: 142 mm
Výška ( v mm ): 78 mm
SVHC: Žádná SVHC substance
 

OEM KÓDY

 
16 54 631 64R
16 54 684 70R
16546-00Q1D
16546-00Q3G
16546-00QAA
16546-00QAU
4408341
4430737
77 01 045 724
82 00 431 051
91159955
93161448

Vzduchový filtr MANN C1858/2 (MF C1858/2) - DACIA, NISSAN, OPEL, RENAULT

Cena bez DPH: 190 Kč

Cena s DPH: 230 Kč

Délka: 0.0000 m
Šířka: 0.0000 m
Výška: 0.0000 m
Hmotnost: 0.0000 kg
Balení: 0.0000 kg